Wat regelmatig gebeurt bij jeugdwelzijnswerkingen is dat jonge bezoekers en vrijwilligers op latere leeftijd de mogelijkheid krijgen om tot het personeel van die werkingen toe te treden. Ze worden dan jeugdwerkers bij een organisatie waar ze een deel van hun jeugd doorbrachten. We tonen hieronder enkele verhalen over deze vorm van instroom.

Instroomverhaal van Nora Amarouchi

Instroomverhaal van Adem Bakan

Instroomverhaal van Mohamed Missaoui