Wat?

De naam FUSION TEAMS” verwijst naar het idee van complementariteit binnen teams en de overtuiging dat diversiteit een organisatie sterker maakt. De ‘U’ is als in ‘you’ en verwijst naar de werknemer als individu, naar teams van individuen, met elk hun eigenheid waarvan het samenspel ‘diversiteit’ heet.

FUSION TEAMS laat zien hoe groot de diversiteit in het jeugdwelzijnswerk is en bekijkt de impact van het verschil in referentiekaders op de werkvloer. Het project is vertrokken vanuit een focus op doelgroepmedewerkers, jongeren die via tewerkstellingsmaatregelen van de overheid aan de slag kunnen in het jeugdwelzijnswerk. We bekijken goede praktijken van duurzame tewerkstelling en de kernwaarden van een sterk diversiteitsbeleid. We zoomen concreet in op thema’s zoals visie, instroom, coaching, door- en uitstroom en team.

Waarom?

Met dit project wil Uit De Marge vzw de aandacht voor diversiteit in het jeugdwelzijnswerk vergroten en de medewerkers in het veld inspireren. Uit De Marge vzw wil met FUSION TEAMS bijdragen aan de verdere professionalisering van de sector, via het systematiseren, inventariseren en delen van de aanwezige kennis.

Op deze website verzamelen we goede praktijkvoorbeelden, methodieken en denkkaders om mee aan de slag te gaan. We inspireerden ons hiervoor op bestaande praktijken: tips en trics die we opvingen tijdens de interviews en groepsgesprekken, HR-literatuur en vormingen. Deze tools zijn ter ondersteuning van jeugdwerkers en leidinggevenden die toekomstige werknemers, collega’s en teams jongerenwerkers rekruteren, coachen en aansturen.

FUSION TEAMS streeft naar een sterk onderbouwend personeels- en diversiteitsbeleid bij organisatie en een uitwisseling van expertise tussen werkingen. Het project biedt vernieuwende kaders en instrumenten aan om de praktijk te versterken. Uiteindelijk mikken we op een stijging van het aantal jongeren uit de doelgroep die worden aangeworven, in dienst blijven of op een kwalitatieve wijze doorstromen.

Uit De Marge vzw wil met FUSION TEAMS het bewustzijn aanscherpen en een verandering van cultuur realiseren. In het jeugdwelzijnswerk wordt er vooral operationeel en informeel gewerkt. Die informaliteit maakt het ‘DNA van de sector’ en staat garant voor creativiteit en flexibiliteit. FUSION

TEAMS erkent het belang en de schoonheid van die informaliteit, maar vraagt aandacht voor een consequent personeelsbeleid, een duidelijke visie en een aantal principes. Telkens met ruimte voor spontaan initiatief, informeel overleg en snelle beslissingen. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.

De culture shift kan gerealiseerd worden door dagelijkse praktijken structureel te verankeren. De praktijk van personeelszaken en diversiteitskwesties wordt in deze branche maar weinig besproken. Onder de vlag van FUSION TEAMS gebeurde dit wel, wat veel positieve reacties opleverde. Deze gesprekken willen we verderzetten in ons lerend netwerk.

Wie?

FUSION TEAMS is een project van Uit de Marge vzw, gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en in nauwe samenwerking met Arteveldehogeschool Gent, vzw CMGJ Limburg, vzw Kras Jeugdwerk Antwerpen en vzw Thebe Maasmechelen.

Andere organisaties waar we op bezoek gingen of die participeerden aan interviews, informatierondes, focusgroepen of stuurgroepen: zie bronnenlijst.

FUSION TEAMS richt zich in eerste instantie op iedereen die actief is in het jeugdwelzijnswerk. Daarnaast hopen we ook inspirerend te zijn voor werknemers in aanverwante sectoren. Want het is interessante materie voor iedereen die jongeren, vrijwilligers, collega’s, stagiairs of teamleden moet coachen. Tenslotte richt FUSION TEAMS zich ook op het brede publiek van stakeholders, beleidsmakers, opiniemakers, docenten en studenten sociaal werk.

FUSION TEAMS hoopt een ondersteuning te zijn voor:

  • Individuele jeugdwerkers en doorgroeimedewerkers
  • Teams in het jeugdwerk
  • eerste- en tweedelijns leidinggevenden, coördinatoren of begeleiders van teams
  • HR- en stafmedewerkers die zelf ondersteuning moeten bieden
  • Werkgevers
  • Raden van Bestuur

 

Hoe?

FUSION TEAMS is gebaseerd op wat we in de praktijk hebben gezien, gehoord en geleerd. Het werkveld is onze voornaamste bron van inspiratie. In nauwe samenwerking met alle partners kreeg het project gaandeweg vorm en inhoud, met deze website als resultaat.

Onze manier van werken bestond uit verschillende acties:

Veldwerk
De sector is breed en divers. We gingen in de meest uiteenlopende werkingen op bezoek voor een gesprek over personeelszaken, samenwerken en diversiteit op de werkvloer. We gingen het gesprek aan met jeugdwerkers, doorgroeimedewerkers, leidinggevenden, coördinatoren en enkele zeldzame HR medewerkers die in de sector actief zijn.

Stuurgroep
In de stuurgroep werd het project opgevolgd en van feedback voorzien. De discussies waren een inspiratie voor de inhoudelijke verdieping en verdere aanpak van het project. Naast de afgevaardigden van onze partnerorganisaties, werden ook andere organisaties uitgenodigd met expertise op het vlak van diversiteit of personeelszaken (onder andere van het Minderhedenforum, Sociare en VIVES).

Focusgroepen
In deze thematische sessies rond instroom, coaching of teamwerking gingen we het gesprek aan met jeugdwerkers en hun directe leidinggevenden. De deelnemers kwamen in de eerste plaats van partnerorganisaties Kras Jeugdwerk vzw en Thebe vzw, aangevuld met medewerkers uit andere jeugdwelzijnswerkingen. De bedoeling van deze bijeenkomsten was het delen van praktijkervaringen. Volgens de principes van de ‘waarderende benadering’ lag de focus op wat succesvol is en werkt, niet op wat verkeerd loopt. De focusgroepen leverden onschatbare informatie op.

Overleg en opvolging van de Arteveldehogeschool
Een kennispartner met een sterke inhoudelijke bagage op het vlak van personeelsbeleid en diversiteit. Experten aan de hogeschool brachten interessante literatuur aan en volgden het verloop van het project op.