Marina, 30j. ervaring
Ik zorg voor de centen. '

 

Motivatie?

In de voorbije 26 jaren ben ik veel warme, geïnspireerde en inspirerende mensen tegengekomen en heb ik mogen deelnemen aan heel veel mooie, rebelse, creatieve en hartverwarmende activiteiten met enthousiaste kinderen, jongeren en jeugdwerkers. De kinderen zien openbloeien door de inzet van vele werkers is de mooiste beloning en de beste motivatie die er is.


Uitdaging? 

De zoektocht naar meer sociale samenhang en naar een beter omgaan met een toenemende sociale en culturele verscheidenheid is zeer groot. Onze opdracht is en blijft een kwaliteitsverbetering van het jeugdwelzijnswerk, van zijn professionele medewerkers en zijn talrijke jonge en oudere vrijwilligers. Daarnaast is het op gang brengen van nieuwe initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren tegelijk een appel aan de steden en gemeenten om op dat vlak hun verantwoordelijkheid meer op te nemen en deze initiatieven lokaal te verankeren. De meerwaarde van het jeugdwelzijnswerk in het kader van het lokaal jeugdbeleid dient al lang niet meer bewezen te worden!


 

Hoe zet je je hobby's & talenten in in het jeugdwerk?

Sedert een 15-tal jaren ben ik geëngageerd binnen de lokale politiek van de gemeente waar ik woon. Binnen deze toch wel aparte wereld probeer ik het gedachtegoed van maatschappelijke kwetsbaarheid zo vaak mogelijk mee op tafel te leggen. Beleidsmakers telkens weer opnieuw confronteren met de gevolgen van hun beslissingen voor ‘alle inwoners van hun gemeente’ blijft een noodzaak. Andersom is het belangrijk dat jeugdwerkers weten op welke manier ‘het spel gespeeld wordt’. Deze kennis kan ik in mijn werk gebruiken.

 

SUCCESERVARING MET HET TEAM

Onze grootste verwezenlijking ligt in het feit dat onze organisatie er na al die jaren nog steeds staat binnen Limburg. Het was niet altijd eenvoudig, maar iedere collega die er deel van (heeft) uit(ge)maakt heeft zich steeds ten volle ingezet voor de opdracht van onze organisatie. Met vallen en opstaan en weer proberen. Met lukken en mislukken en weer lukken.

 

 

 

IDENTIKIT

Waar – CMGJ vzw
Ervaring – 30 j
Waarom

Op zeer jonge leeftijd ging ik naar de jeugdbeweging. Het samen spelen en leren samenleven met andere jongeren is voor mij een belangrijke levensles geweest. Hier kwam ik ook voor het eerst in aanraking met leeftijdgenoten die in een andere sociale context opgroeiden en zag ik dat er een verschil is tussen maatschappelijk kansrijke en maatschappelijk kansarme jongeren en gezinnen. Deze ongelijkheid heeft er mede toe geleid dat ik me ging inzetten binnen het jeugdwerk.

Het is mijn opdracht om de zakelijke belangen van de organisatie en van de werknemers te behartigen. De zoektocht om de nodige financiële middelen voor personeel, ruimte en een brede waaier van activiteiten los te peuteren blijft een dagdagelijkse bekommernis. Ik zorg dus voor de centen. Zorgen voor het ‘financieel kapitaal’ in functie van het ‘sociaal kapitaal’ is een opdracht die me nauw aan het hart ligt
Site – www.cmgj.be