Liesbeth, 1,5j. ervaring

“It takes a village to raise a child” 

 

Motivatie?

It takes a village to raise a child” Ik wil voor jongeren een volwassen persoon kunnen zijn waarbij ze terecht kunnen. Niet neerbuigend, maar versterkend in hun ontwikkeling tot wie ze zijn. 

En daarbij het verschil kunnen maken in hoe andere volwassenen (waaronder buurtbewoners, stadsmedewerkers, beleidsmakers) naar jongeren kijken! 

Uitdaging? 

Samen met jongeren leren opkomen voor henzelf en ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. En veranderingen kunnen teweeg brengen.

Leuke anecdote?

Een van de vrijwilligers die ook animatorcursus volgde, startte met enkel andere vrijwilligers en jongeren de ‘free hug squad’ op. Ik ben echt trots op zoveel initiatief, de toffe acties die ze doen, het betrekken van jongeren en de leuke reacties van het “publiek”. 

Hoe zet je je hobby's & talenten in in het jeugdwerk?

Tekenen, knutselen, DIY

-> (kern)leden van het jeugdhuis motiveren en ondersteunen om creativiteit te gebruiken/tonen in activiteiten // animatoren & vrijwilligers van het mobiele speelplein ondersteunen hierin en samen creatief zijn // creatieve vormen gebruiken in vormingen, ontwerpen voor flyers etc. 

Kwaliteit als jeugdwerker ? 

Mijn eeuwige geduld

TOFSTE ACTIVITEIT OOIT

Op weekend met de animatorencursus.

 

IDENTIKIT

Waar – Uit de Marge vzw
Ervaring – 1,5 j
Waarom – Omdat ik graag iets positief wil betekenen voor kinderen en jongeren. Hen een plaats/werking bieden waarbij ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, met ruimte om te leren en fouten te maken. 
Site – www.uitdemarge.be

 

SUCCESERVARING MET HET TEAM

Met het team Buurtwild/t, laagdrempelige vrijetijdswerking van stad Aalst, waar ik ondersteuning aan geef, zijn we er (eindelijk) in geslaagd om de stad ervan te overtuigen om een leegstaand huisje aan ons toe te wijzen voor onze tiener-& jongerenwerking, iets waar ze echt hun stempel op kunnen drukken.