Latifa, 5j. ervaring
Volgens het tempo van de jongeren '

 

Motivatie?

Het CMGJ werkt op het kruispunt van thema’s die ik zeer boeiend vind: sociaal beleid, (mensen)rechten en politieke thema’s... De rode draad door mijn werkervaring is het werken met groepen jongeren en volwassenen die geconfronteerd worden met mechanismen van sociale uitsluiting waardoor ze onvoldoende kunnen participeren aan de samenleving. Bij mij gaat het om de overtuiging dat een betere maatschappij mogelijk is als – in de eerste plaats – beleidsverantwoordelijken keuzes maken die in het belang zijn van de maatschappelijk kwetsbare groepen.


Uitdaging? 

Om onze opdracht te kunnen volbrengen moeten we als middenveldorganisatie nu meer dan ooit het gesprek aangaan en blijven aangaan met de lokale overheden. De grote autonomie van steden en gemeenten, het feit dat besluiten op lokaal niveau gemakkelijk te wijzigen zijn, verandering van de ‘politieke wacht’,.. kunnen als gevolg hebben dat de aandacht voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie verslapt of zelfs verdwijnt. Dit zou zeer dramatisch zijn voor de kinderen en jongeren die de meeste ondersteuning nodig hebben.


Leuke anecdote?

De leukste momenten vind ik wanneer jongeren waar je een traject mee afgelegd hebt of nog aan het afleggen bent jou vertellen wat ze geleerd hebben of aan je gehad hebben.


 

SUCCESERVARING MET HET TEAM

In december 2014 organiseerden we een debatlunch. Het debat ging over de gevolgen van het regeerakkoord voor het jeugdbeleid. Hier zag ik dat de teamleden goed beseften wat de invloed kan zijn van beleidsbeslissingen. Het is niet makkelijk om mensen enthousiast te maken voor een nogal technisch verhaal, maar ik was blij om te zien hoe teamleden tijdens de voorbereiding mekaar aanvulden, meteen wisten waar er extra hulp nodig was en zich fel inzetten om de jeugdsector op te roepen om aanwezig te zijn bij dit debat in het belang van de doelgroep.

 

 

 

 

 

IDENTIKIT

Waar – CMGJ vzw
Ervaring – 5 j
WaaromIk voel me erg verbonden met de jongeren voor wie we werken. Opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie betekent geconfronteerd worden met uitdagingen binnen het onderwijs, arbeidsmarkt, huisvesting,... Deze uitdagingen of problemen nemen de jongeren mee naar het jeugdwelzijnswerking. Als derde opvoedingsmilieu naast het gezin en het onderwijs is het jeugdwelzijnswerk een omgeving die vanuit de vrije tijd met deze uitdagingen aan de slag gaat. Het mooie is dat hier niets ‘moet’ en dat we volgens het tempo van de jongeren werken aan elementen die zij aandragen.
Site – www.cmgj.be

TOFSTE ACTIVITEIT OOIT

Jaren geleden was ik op een avond in een jeugdwerking om een bevraging te doen bij jongeren. Ik had de jongeren gevraagd om hun verhaal te vertellen over hun onderwijservaringen op een aantal grote flappen papier in de werking. Ik was er van overtuigd dat ik dan best op de achtergrond moest verdwijnen om hen de ruimte te geven om te noteren. Toen ik een kijkje ging nemen op de flappen stonden er vooral leuke tekeningen, pijlen en het woordje ‘idem’ bij het al beknopte tekstje van een ‘collega-jongeren’. Dit was hilarisch. Ik heb dan mijn aanpak gewijzigd en één-op-één gesprekken gevoerd!