“De ideale jeugdwerker is een team jeugdwerkers.” Deze stelling; tevens een quote van één van de medewerkers uit het veld, is de base line van het project FUSION TEAMS en vat samen waar het project voor staat. “FUSION TEAMS” verwijst naar het idee van complementariteit binnen teams en de overtuiging dat diversiteit inherent aan een team of de organisatie diens sterkte maakt. De inspiratie voor deze stelling én naam voor het project komt rechtstreeks uit het veld:

“Bijvoorbeeld zonder die ene persoon, is het team niet ons team. Zonder elk van de individuele personen, is ons team niet ons team.”

Deelnemers aan de focusgroepen kregen de opdracht het beeld van een ‘typische’ medewerker in de organisatie op te tekenen en te beschrijven. We vroegen naar de verwachtingen die aan een medewerker werden gesteld. Spontaan ging het telkens over het profiel van de jongerenwerkers, en opvallend, over een geheel van bijzonder veel kwaliteiten die deze worden verwacht te hebben of te ontwikkelen:

·         Inzet en engagement; motivatie en betrouwbaarheid – team speler zijn

·         Voeling met jongeren en de doelgroep van maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren in het bijzonder; een hart voor de doelgroep

·         Reflectief vermogen: bijvoorbeeld om het gedrag van jongeren te kunnen plaatsen.

·         Referentiekaders kennen en in vraag kunnen stellen; van anderen en zichzelf; een open blik hebben en niet veroordelend zijn.

·         Vertrouwen en discretie.

·         Draagkracht, standvastigheid en incasseringsvermogen hebben – niet onzeker zijn

·         Humor en zelfrelativering; stressbestendig zijn

·         Positief, actief en creatief zijn; energie uitstralen op de werking. Initiatief nemen

·         Handig, speels, sportief

·         Kunnen organiseren, polyvalent en flexibiliteit zijn

·         Geduld hebben; een voorbeeldrol zijn voor de jongeren

·         Emancipatie en empoweren: stimuleren, motiveren, werken aan self-esteem van jongeren en weerbaarheid. Samen werken, leren en plezier maken. 

·         Kennis van diensten en instanties om naar door te verwijzen.

·         Verzorgen in een plezant en/of leerrijk aanbod.

·         Methodisch werken (vb. gesprekstechnieken); procesmatig werken.

·         Zowel op groeps- als op individueel niveau werken.

·         Rekening houden met de wereld in je werking.

·         Belangen behartigen, signalen doorgeven aan bijvoorbeeld lokaal beleid en bredere maatschappij.

·         Aandacht hebben voor veiligheid

·         Netwerker zijn

 

De diversiteit van de teams maakte het de collega’s mogelijk om samen deze opsomming te maken. Omgekeerd kunnen we stellen dat de ideale jongerenwerker enkel bestaat in en via een divers samengesteld team. “Verschillende soorten jongerenwerkers samen maken een team: persoonlijkheden, begeleidersstijlen, geslacht, opleiding, kwaliteiten of talenten, wel of niet Belgisch etnisch- culturele achtergrond, wel of niet uit de wijk afkomstig en met of zonder ervaringsdeskundigheid, denkers en doeners. Er is niet één type jongerenwerker die met deze doelgroep kan werken. Een complementair team is nodig, verschillen zijn nodig.”

Hier staat FUSION TEAMS voor – en daarover zal u meer kunnen lezen op deze website.

Het jeugdwelzijnswerk werkt voor en met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Dat gebeurt met zo weinig mogelijk drempels, en vanuit de leefwereld van deze kinderen en jongeren. De jeugdwerker krijgt een centrale rol en werkt vanuit vertrouwen en binding met de doelgroep. De kernopdrachten van een WMKJ zijn het aanbieden van een groepsgericht vrijetijdsaanbod, aandacht schenken aan het algemene welzijn van de doelgroep, daarbij bruggen bouwen naar andere maatschappelijke instituties of thema’s, en ook signaleren en belangen behartigen.  Het geheel aan rollen, taken en welzijnsfuncties die de werkingen vervullen rekent op een complex geheel aan kennis, kunde en vaardigheden bij zijn medewerkers. Een personeelsbeleid dat rekening houdt met die diversiteit heeft aandacht voor de complementariteit op de werkvloer. FUSION TEAMS staat voor teams die samenwerken aan het vervullen van de gelaagde opdracht van jeugdwelzijnswerk.

Veel inspiratie toegewenst!

 

Studiedag 10 december 2015

Waar? Huis van de Sport, Antwerpen Berchem - Boomgaardstraat 22
Wanneer? 10 dec. 2015 / 9u30 - 13u
Inschrijven? btisam.akarkach@uitdemarge.be