Contact


Fusion Teams is een project van Uit de Marge, dat gerealiseerd wordt
met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De realisatie gebeurt in samenwerking
met Arteveldehogeschool, CMGJ Limburg, Kras Jeugdwerk en Thebe. 

Voor meer info kun je terecht bij

Kathleen Boulet
kathleen.boulet@uitdemarge.be 
GSM 0471/42 51 65

 

 

FUSION TEAMS

Kathleen Boulet
Henegouwenkaai 29 - 1080 Brussel
www.uitdemarge.be

T +32 0185 267 808
+33 471 42 52 65 
E info@fusionteams.be