Bronnen nog op te maken. 

 

Referentie

De Pauw, P., Vermeersch, H., Cox,N., Verhaeghe, M. (2013). Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Een onderzoek bij werkingen, begeleiding en deelnemende jongeren. Onderzoeksrapport in opdracht van de Vlaamse Overheid. Agentschap Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen: Brussel. 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/WMKJs-eindrapport.pdf + link naar PPT Vermeersch